SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

 15.01.2021

Oznamujeme obyvateľom obce Leles, že sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 30.3.2021. Po prvý krát v histórii Slovenska bude toto sčítanie elektronické. Sčítavanie prebehne z pohodlia domova a vyplnenie elektronického formulára nezaberie viac ako 10 minút. Na sčítanie postačí mobil, tablet či notebook alebo PC. Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie k dispozícii aj mobilnú aplikáciu. Ak 

sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou blízkych, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Všetky informácie o sčítaní na www.scitanie.sk.

Najčastejšie otázky k SODB 2021 https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Na Obecnom úrade v Lelese bude zriadené kontaktné miesto so stacionárnym asistentom sčítania.

Na území mesta budú pôsobiť dvaja mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility) tým, že zavolá na tel. č. 056/63 62 565 alebo mobil: 0910 986 390. Následne mobilný asistent navštívi obyvateľa doma a sčíta ho. Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia súkromia. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie na sčítacom formulári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 1.1.2021. Sčítanie je povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. To isté platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú schopní sčítať sa sami. Samostatné sčítanie prináša po desiatich rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za uplynulé obdobie zmenili. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Výsledky zo sčítania prezentujú:

  • demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území;
  • informácie o bývaní obyvateľov, o štruktúre bytov a domov;

  • možnosť formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne;

  • údaje, ktoré slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí;

  • výsledky SODB, ktoré prispievajú k riešeniu systému dopravy, budovaniu parkovísk parkovacích miest, parkov a zelene, oddychových zón a detských ihrísk;

  • zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy má výrazný vplyv na kvalitu dopravy.

Veríme, že sčítanie napriek aktuálnej nepriaznivej pandemickej situácii prebehne hladko a bez problémov.


Zoznam aktualít: