SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  01. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  15. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  29. JANUÁR 2024 Pondelok
  |
  12. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  26. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  11. MAREC 2024 Pondelok
  |
  25. MAREC 2024 Pondelok
  |
  08. APRÍL 2024 Pondelok
  |
  22. APRÍL 2024 Pondelok
  |
  06. MÁJ 2024 Pondelok
  |
  20. MÁJ 2024 Pondelok
  |
  03. JÚN 2024 Pondelok
  |
  17. JÚN 2024 Pondelok
  |
  01. JÚL 2024 Pondelok |
  15. JÚL 2024 Pondelok |
  29. JÚL 2024 Pondelok |
  12. AUGUST 2024 Pondelok |
  26. AUGUST 2024 Pondelok |
  09. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  23. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  07. OKTÓBER 2024 Pondelok |
  21. OKTÓBER 2024 Pondelok |
  04. NOVEMBER 2024 Pondelok |
  18. NOVEMBER 2024 Pondelok |
  02. DECEMBER 2024 Pondelok |
  16. DECEMBER 2024 Pondelok |
  30. DECEMBER 2024 Pondelok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty
  05. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  06. FEBRUÁR 2024 Utorok
  |
  06. MAREC 2024 Streda
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  07. MÁJ 2024 Utorok
  |
  05. JÚN 2024 Streda
  |
  04. JÚL 2024 Štvrtok |
  05. AUGUST 2024 Pondelok |
  04. SEPTEMBER 2024 Streda |
  03. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
  04. NOVEMBER 2024 Pondelok |
  03. DECEMBER 2024 Utorok |

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Papier
  19. FEBRUÁR 2024 Pondelok
  |
  24. APRÍL 2024 Streda
  |
  27. JÚN 2024 Štvrtok |
  25. SEPTEMBER 2024 Streda |
  11. DECEMBER 2024 Streda |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo
  24. JANUÁR 2024 Streda
  |
  25. MAREC 2024 Pondelok
  |
  27. MÁJ 2024 Pondelok
  |
  24. JÚL 2024 Streda |
  23. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  21. NOVEMBER 2024 Štvrtok |

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Kov

  PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

  NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

  Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

 • Elektroodpad
  18. MAREC 2024 Pondelok
  |
  17. SEPTEMBER 2024 Utorok |

  PATRIA SEM: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - t.j. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, baterky (vybité batérie, alkalické články, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie) a pod.