SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Vážení návštevníci!

Dovoľte, aby sme Vás čo najsrdečnejšie pozdravili a privítali na webovej stránke obce Leles. Naša obec sa rozprestiera v okrese Trebišov, patriacom do Košického kraja, v časti východoslovenskej nížiny, v rovinatej oblasti nazývanej Medzibodrožie. V súčasnosti má obec 1 870 obyvateľov. Región, do ktorého patríme je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdnoklimatickými podmienkami a úspešnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu. K najvýznamnejším aktivitám z hľadiska cestovného ruchu patrí Chránená krajinná oblasť Latorica. Návštevníkov do tohto regiónu lákajú najmä historické atraktivity, poľovné revíry, možnosti rybolovu, ľudová architektúra ako aj viaceré spoločensko-kultúrne a športové podujatia miestneho i medzinárodného významu. Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí premonstrátsky kláštor s kostolom Nájdenia Svätého kríža, ktorý je jedným z najvýznamnejších stredovekých komplexov na území Slovenskej republiky. K pamiatkám obce Leles patrí aj vzácný kamenný most sv. Gottharda, ktorý premosťuje bývalé koryto Tice.

Veríme, že návštevou našej webovej stránky získate celoplošný a spravodlivý obraz o našej dedine ako aj z nášho regiónu.  Prajeme Vám, aby ste sa počas návštevy obce Leles a jej webovej stránke cítili príjemne !