SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  05. AUG 2024
  Pondelok
 • Papier
  25. SEP 2024
  Streda
 • Sklo
  24. JÚL 2024
  Streda
LELES Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC LELES

Naša obec sa rozprestiera v okrese Trebišov, patriacom do Košického kraja, v časti východoslovenskej nížiny, v rovinatej oblasti nazývanej Medzibodrožie. V súčasnosti má obec 1 870 obyvateľov. Región, do ktorého patríme je charakteristický bohatosťou kultúrneho a prírodného dedičstva, priaznivými pôdnoklimatickými podmienkami a úspešnými predpokladmi rozvoja cestovného ruchu.

Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky obce patrí premonstrátsky kláštor s kostolom Nájdenia Svätého kríža, ktorý je jedným z najvýznamnejších stredovekých komplexov na území Slovenskej republiky. K pamiatkám obce Leles patrí aj vzácný kamenný most sv. Gottharda, ktorý premosťuje bývalé koryto Tice.