Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Smútočný oznam - Gyászjelentés

 13.07.2020

Obecný úrad s hlbokým zármutkom sa lúči od

Eleny Andrejovej, rod. Kuruovej,

obyvateľky obce Leles, ktorá zomrela vo veku 68 rokov.

Nech odpočíva v pokoji. Vyslovujeme úprimnú sústrasť celej rodine a príbuzenstvu.

Rozlúčka so zosnulou bude 13. júla 2020 o 19.00 hod. v dome smútku v Lelese.

Jej pohreb bude 14. júla 2020 o 15.30 hod. v dome smútku v Lelese.


A községi hivatal mély fájdalommal búcsúzik községünk elhunyt polgárától,

özv. Andrej Józsefné, szül. Kuru Ilonától,

akit 68 éves korában ragadott ki szerettei köréből a halál.

Nyugodjon békében. Együtérzünk hozzátartozóival, rokonaival, s ezúton fejezzük ki mély részvétünket a gyászoló családnak.

Virasztalója 2020. július 13-án 19:00 órakor lesz a leleszi ravatalozóban.

Temetése 2020. július 14-én 15:30 órakor lesz a leleszi ravatalozóban.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7