Uznesenie vlády SK č. 233/2020 z 16. apríla 2020

 20.04.2020

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 233/2020 bude dňa 18.04.2020 v čase 00:00

Na území Slovenskej republiky vyhlásený rozšírený NÚDZOVÝ STAV


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5