Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe- AKTUALIZOVANÁ

 19.03.2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe:

(vid. príloha)


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5