Usmernenia MŠVVaŠ SR o COVID-19- AKTUALIZOVANÁ

 09.03.2020

Ministersvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydané usmernenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.

Bližšie informácie TU!


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5