Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 

Výzva pre chovateľov ošípaných. - Felhívás a sertéstenyésztők számára.

 20.11.2018

Výzva pre chovateľov ošípaných!

Obec Leles, na základe žiadosti o súčinnosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov vyzýva všetkých chovateľov ošípaných v katastrálnom území obce Leles (aj neregistrovaných, aj chovateľov, ktorí majú iba jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu), aby

najneskôr do 27. novembra 2018

nahlásili svoje meno a priezvisko, adresu, telefonický kontakt, počet chovaných ošípaných.

Požadované údaje môžete nahlásiť:

·        Osobne na Obecnom úrade v Lelese

·        E-mailom na adresu leles62@hotmail.com

·        Na telefónnom čísle 056/63 62 565

Súpis chovateľov ošípaných je súčasťou aktívneho monitoringu RVPS Trebišov na prípad výskytu afrického moru ošípaných v okrese Trebišov a z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie s výskytom afrického moru ošípaných v susedných štátoch.

Zároveň informujeme obyvateľov – chovateľov ošípaných o povinnosti registrácie chovov ošípaných na základe VRK č. 2018/1669 zo dňa 06.11.2018 aj pre chovateľov, ktorí držia 1 ks ošípanej na vlastnú spotrebu.

Felhívás a sertéstenyésztők számára!

Lelesz község felhívást intéz minden sertéstenyésztő számára Lelesz területén (a nem regisztráltak és azok részére is, akik csak 1 db sertést nevelnek saját részre), hogy

legkésőbb 2018 november 27.-ig

jelentsék le a nevüket, lakcímüket, telefonszámukat és a tenyésztett sertések számát.

A fent említett adatokat bejelenthetik:

·        személyesen a Leleszi községi hivatalban

·        E-mailen, a következő címen leles62@hotmail.com

·        Telefonon, a következő telefonszámon 056/63 62 565

A sertéstenyésztők listája a Terebesi regionális állatorvosi és élelmiszeri hivatal részére lesz továbbítva az afrikai sertéspestis előfordulása esetére a Terebesi járásban.

Továbbá értesítjük a lakosokat – sertéstenyésztőket, hogy 2018 november 6-án jóváhagyott VRK 2018/1669 számú rendelet alapján kötelező bejelenteni a saját részre nevelt 1 sertést is.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7